Σας καλωσορίζουμε στο Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης For Parents Only της The αriston Project Ltd, που μέσα από αυστηρές αξιολογήσεις έχει αναδείξει τα Εκπαιδευτικά Κέντρα που και εσείς εμπιστευτήκατε για την εκπαίδευση των παιδιών σας.

Όπως θα διαπιστώσετε μέσω του For Parents Only, ο κάθε μαθητής είναι χαρισματικός και απαιτεί εξατομικευμένη μαθησιακή προσέγγιση σε τάξεις που παρέχουν πολλαπλές επικοινωνιακές προσωπικότητες.

Οι καθηγητές των Εκπαιδευτικών Κέντρων που συνεργάζονται με το φορέα The αriston Project απολαμβάνουν τουλάχιστον 55 ώρες κατάρτισης ετησίως στη διαχείριση διαφορετικών μαθησιακών τύπων.
Η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης ελέγχεται από τη The αriston Project Ltd με παρακολουθήσεις μαθημάτων και εξατομικευμένο έλεγχο της επίδοσης του κάθε μαθητή, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Βασικό κριτήριο για την ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών αποτελεί η προσήλωσή μας στην ανάδειξη λειτουργικών χρηστών της ξένης γλώσσας, με βάση τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στην Εκπαίδευση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι μαθητές των συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κέντρων παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στα πτυχία, αλλά και το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικής χρήσης της ξένης γλώσσας με απόλυτη αντιστοιχία στο Πλαίσιο CEFR και το Europass/Cedefop έχοντας αναπτύξει τη δεξιότητα του να γνωρίζουν πώς μαθαίνουν, γιατί η γλώσσα και οι επικοινωνιακές ανάγκες δεν εξαντλούνται ποτέ.

Κάντε τώρα δωρεάν το τεστ μαθησιακού στυλ και προσωπικότητας του παιδιού σας και μάθετε πώς μαθαίνει κάνοντας κλικ εδώ.
 1. Από τη στιγμή που η χώρα μας μπήκε στην ΕυρωπαΪκή Κοινότητα (αργότερα ΕΕ), πολλοί ονειρεύτηκαν μια ενιαία Ευρώπη με ίσες ευκαιρίες για όλους παντού. Από εκείνα τα χρόνια έως και σχετικά πρόσφατα, όσοι επιχείρησαν να μετακινηθούν πήραν ως εφόδια τα "τυπικά τους προσόντα". Πιστοποιήσεις και πτυχία. Όλοι αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα σύγχυσης.

  Κάθε χώρα, κάθε κράτος μέλος, αναγνώριζε διαφορετικές πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις που έχαιραν αναγνώριση σε μια χώρα, δε σήμαιναν τίποτα, μα τίποτα σε κάποια άλλη. Ακόμη και από διεθνώς έγκριτα πανεπιστήμια, όπως του Cambridge.

  Στην ΕυρωπαΪκή Επιτροπή αντιλήφθηκαν το πρόβλημα αυτό εδώ και δύο δεκαετίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 συστήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία ανέλαβε να δημιουργήσει ένα Κοινό ΕυρωπαΪκό Πλαίσιο Αναφοράς στην Εκπαίδευση, το οποίο θα έθετε επί χάρτου, όχι πτυχία και πιστοποιήσεις, αλλά συγκεκριμένες δεξιότητες για τα εκάστοτε μαθησιακά αντικείμενα, τις οποίες, υπεύθυνα, θα καλούνταν ο κάθε χρήστης να δηλώσει αν έχει κατακτήσει και σε ποιο βαθμό. Με αυτό τον τρόπο, και οι εκάστοτε πιστοποιήσεις βρήκαν ένα πλαίσιο για να αντιστοιχηθούν, ως προς το επίπεδο συγκεκριμένων δεξιοτήτων που πιστοποιούν.

  Το πλαίσιο αυτό ήταν μια πραγματική επανάσταση, για λόγους που ίσως δεν γίνονται αντιληπτοί με μια πρώτη ματιά. Έφερε όμως, για πρώτη φορά, τον κάθε πολίτη και εργαζόμενο αντιμέτωπο με την ουσία των πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αντί κάποιος να προβάλλει ένα πιστοποιητικό ή ένα πτυχίο, έχοντας πολλές φορές αποκοπεί από τις δεξιότητες που έχει πιστοποιημένες, κλήθηκε να αυτοαξιολογηθεί με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, υπεύθυνα να δηλώσει "τι μπορεί να κάνει" και στη συνέχεια να αξιολογηθεί στην πορεία επί του πρακταίου από τον όποιον υποψήφιο ή ενεργό εργοδότη. Αν η αυτοαξιολόγησή του δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, απλά θα έπρεπε να υποστεί τις όποιες συμφωνημένες συνέπειες (π.χ. διακοπή συνεργασίας, μείωση αποδοχών, κλπ.).

  Η πρωτοβουλία αυτή στα χρόνια που πέρασαν επισημοποιήθηκε, ενθαρρύνθηκε από φορείς και τυποποιήθηκε, και έτσι προέκυψε το εκπαιδευτικό πορτφόλιο, το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων και το ευρωπαϊκό πρότυπο βιογραφικού σημειώματος. Πάνω από 70% των επιχειρήσεων και επισήμων φορέων πανευρωπαϊκά χαιρετίζουν και δέχονται τα εν λόγω πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σύνδεσμο.
 2. Δεν είναι μόνο οι νέοι μας που απαιτείται να έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες για να διαπρέψουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απαιτείται και οι εκπαιδευτικοί φορείς στους οποίους έχουμε εμπιστευθεί την εκπαίδευση των παιδιών μας να διαθέτουν πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες. Πρώτα απ' όλα οφείλουν ως εκπαιδευτικοί πυρήνες να διδάξουν στα παιδιά μας πώς να μαθαίνουν. Η δια βίου μάθηση είναι η πρωταρχική προίκα για την οποία οφείλουμε να μεριμνήσουμε. Η διδασκαλία που προσηλώνεται στην παράδοση ενός μαθήματος, χωρίς να καθιστά το μαθητή κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας θεωρείται ήδη παρωχημένη.

  Μια τέτοια εκπαιδευτική επιχείρηση οφείλει να μεριμνά σε διαρκείς επενδύσεις στο εκπαιδευτικό της προσωπικό και στην κατάρτισή του, στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις ταχύτατες εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας.

  Ο βρετανικός φορέας The αriston Project ανέλαβε και έφερε σε πέρας τη διαμόρφωση ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων. Ο κώδικας δεξιοτήτων που προέκυψε μεριμνά και πιστοποιεί ότι η εκπαιδευτική επιχείρηση τυγχάνει σωστής και υγιούς διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την πρωτοποριακή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού του προγράμματος και προσωπικού. Μπορεί να δίνει ευκαιρίες που μόνο μεγάλα εκπαιδευτήρια μέχρι τώρα έδιναν, όπως ειδική ανάλυση της μαθησιακής προσωπικότητας του κάθε μαθητή, και διαμόρφωση του σχεδίου μαθήματος με βάση την ανάλυση αυτή. Απολαμβάνει υποστήριξη από πλειάδα ειδικών επιστημόνων και διδάσκει, πέρα από το αντικείμενό του, πώς να αξιοποιήσει ο κάθε μαθητής τα προσόντα του στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα κάνοντας κλικ εδώ.
 3. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ως κλάδος, οι εκπαιδευτικοί, θεωρούνται από τους πιο καλά καταρτισμένους, ειδικά στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως δε βρίσκουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμόσουν όλες τις νέες μεθοδολογικές εξελίξεις πάνω στις οποίες καταρτίζονται.

  Η αλήθεια είναι ότι στις τόσες χιλιάδες φροντιστήρια και εκπαιδευτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα, όλες υπόσχονται 100% επιτυχία στις εξετάσεις και τα καλύτερα βιβλία.

  Οι περισσότερες όμως φαίνεται πως ερμηνεύουν το 100% κάπως παράδοξα (με χρήση αποτελεσμάτων παλαιότερων χρόνων), ενώ μεθοδολογικά, αντί να σχεδιάζουν μαθήματα με κριτήριο τον κάθε μαθητή και τις ανάγκες του, ακολουθούν το βιβλίο του κάθε εκδοτικού οίκου ως "μπούσουλα". Χωρίς ανάλυση αν το εγχειρίδιο είναι και το κατάλληλο για την κάθε τάξη.

  Η The αriston project φρόντισε για την ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τον Εκπαιδευτικό, όπου τίθενται τα κριτήρια για ένα πραγματικά μαθητοκεντρικό μάθημα.
 4. Υπάρχουν δύο ειδών μαθησιακά αντικείμενα. Τα ενδογενή και τα δυναμικά. Ενδογενή είναι εκείνα που ο άνθρωπος ανακαλύπτει τις αρχές τους και τις μαθαίνει, π.χ. μαθηματικά, φυσική, κλπ. Δυναμικά είναι εκείνα που ο άνθρωπος επινοεί, αναπτύσσει, μεταλλάσσει, προσαρμόζει διαρκώς στις ανάγκες του, π.χ. γλώσσα, τέχνες, κλπ.

  Και στις δύο περιπτώσεις, αυτά θεωρούνται μαθησιακά αντικείμενα γιατί ο χρήστης πρέπει να τα κατακτήσει και στη συνέχεια να μάθει τί μπορεί να κάνει με αυτά και να τα χρησιμοποιήσει.

  Στα δυναμικά αντικείμενα, όπως στη γλώσσα, είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να μαθαίνει μαζί με άλλους. Η γλώσσα έτσι θα πάρει τις διάφορες μορφές που οι συμμαθητές θα δώσουν στην τάξη μέσα από τη δική τους έκφραση. Ο χρήστης, αφού μάθει τις ήδη γνωστές δομές, θα ξεκινήσει να αναπτύσσει και να προσαρμόζει τη γλώσσα, όπως και το κάθε δυναμικό αντικείμενο, στις δικές του εκφραστικές ανάγκες.

  Η σημαντικότερη δεξιότητα που θα κατακτήσει είναι η προϋπόθεση ότι για να κατακτήσεις πρέπει να μάθεις, επομένως το πώς η κάθε προσωπικότητα μαθαίνει. Η κατάκτηση αυτής της δεξιότητας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες νίκες στη ζωή, μιας και οι ευκαιρίες εφαρμογής της είναι ανεξάντλητες στη ζωή και την καριέρα του κάθε ανθρώπου.
 1. Οι άνθρωποι αναπτύσσονται διαφορετικά ανάλογα με το γενετικό τους προφίλ και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν. Κάποιοι είναι ψηλοί, κάποιοι ευτραφείς, έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, ματιών, μαλλιών και διαφορετικοί χροιά φωνής και δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτά διακρίνονται από έξω. Από μέσα όμως ισχύει ακριβώς το ίδιο. Οι ίδιοι ακριβώς παράγοντες συμβάλλουν στην τελείως διαφορετική νευρολογική ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου.

  Η διαφορετική νευρολογική ανάπτυξη θα αναπτύξει διαφορετικές ικανότητες και χαρίσματα. Άλλα παιδιά διαθέτουν ιδιαίτερη ενσυναίσθηση και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Άλλα δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα, αλλά αντιλαμβάνονται με ιδιαίτερη ευστροφία και αισθαντικότητα αλλαγές στο περιβάλλον, κώδικες, επαναλήψεις, νοήματα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, κάθε παιδί μαθαίνει και με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το νευρολογικό του προφίλ.

  Το σχολείο είναι ένα περιβάλλον τυποποίησης της κυκλοφορίας της γνώσης. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο, μιας και συμβάλλει στην οργάνωση των κοινωνιών, αλλά κάθε διαφοροποίηση που υπερβαίνει το μέσο όρο, ή υπολείπεται αυτού, την παθολογικοποιεί και την κατατάσσει σε μια κατηγορία δυσλειτουργίας.

  Έτσι όλο και περισσότερο στα μέσα εκπαιδευτικά συστήματα διακρίνουμε περιπτώσεις παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με διαταραχές υπερκινητικότητας, δυσλεξίας, κλπ.

  Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η διαταραχή αφορά σε συμπτώματα που προκύπτουν από το άγχος του παιδιού. Το άγχος που γεννά η αδυναμία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήματος να αντιληφθεί τη νευρολογική του διαφορετικότητα, ώστε να αποτανθεί στο παιδί με συμβατότερο τρόπο που δεν θα το απομακρύνει από το «νευροτυπικό» μέσο όρο.
 2. Ο Μιχάλης, 11 ετών, παραπέμφθηκε σε ειδικά τεστ τα οποία διέγνωσαν τη δυσλεξία του. Στο κέντρο ξένων γλωσσών που πήγαινε αυτό αντιμετωπίστηκε μόνο με βάση τις απλές οδηγίες του «πρωτοκόλλου». Πιο συγκεκριμένα, ανοχή στα λάθη του, ανοχή στους αργούς χρόνους περάτωσης των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων, και εγγραφή στις ειδικές εξετάσεις για δυσλεκτικούς. Όλα καλά μέχρι εδώ.

  Η τυχαία μετακόμισή τους και η εγγραφή του σε ένα από τα κέντρα ξένων γλωσσών που εντάχθηκαν στην κοινότητα του The αriston Project αποκάλυψε έναν νέο κόσμο στο Μιχάλη και τους γονείς του.

  Κάθε δυσλεκτικός άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να είναι δυσλεκτικός. Αποτελεί τη δική του νευρολογική ταυτότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι για ποιο λόγο θα χρειαστεί να μάθει μια ξένη γλώσσα;
  Μα η απάντηση είναι προφανής: φυσικά για να τη χρησιμοποιήσει στη ζωή και την καριέρα του. Ο ίδιος που δεν θα πάψει ποτέ να είναι δυσλεκτικός.

  Ποια λοιπόν έπρεπε να είναι η μέριμνα του εκπαιδευτηρίου; Φυσικά και να αποκτήσει όλα τα τυπικά προσόντα που θα χρειαστεί, αλλά πιο σημαντικά:
  Α) Να ανακαλύψει ποιος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μαθαίνει,
  Β) Να ανακαλύψει ποια είναι τα ιδιαίτερά του χαρίσματα και να τα αναγάγει σε όπλα για την προσωπική του προώθηση στο παρόν και το μέλλον,
  Γ) Να κατακτήσει τη γλώσσα με λειτουργικό τρόπο που πραγματικά θα του χρειαστεί στους χώρους και τις συνθήκες που θα επιλέξει να μεγαλουργήσει χωρίς η δυσλεξία να του στέκεται ως εμπόδιο.
 3. Ο Μάριος ήταν παιδί μεταναστών από την Αλβανία, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα.

  Η συμπεριφορά του στο σχολείο οδήγησε σε διάγνωση ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και δυστυχώς στη χρήση φαρμακευτικής αγωγής.
  Η παρατηρητικότητα και η εμπειρία των επιθεωρητών του The αriston Project στο κέντρο ξένων γλωσσών που πήγαινε, ενθάρρυνε τους καθηγητές του να ζητήσουν από τους γονείς του μια εξέταση από εξειδικευμένο παιδονευρολόγο. Και ευτυχώς.

  Μια σειρά από τεστ, συμπεριλαμβανομένου του WISC-III ανέδειξε τον δυσανάλογα υψηλό δείκτη ευφυίας του Μάριου για την ηλικία του. Ένα δείκτη ευφυίας που σε συνδυασμό με το φυσιολογικό δείκτη συναισθηματικής ανάπτυξης του προκαλούσε αδιανόητο άγχος και αδυναμία κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσαν οι συνομήλικοί του και το οποίο εκφραζόταν με απώλεια ενδιαφέροντος και ακραίες συμπεριφορές που απέβλεπαν στην εκτόνωσή του.

  Με ειδική εκπαίδευση, οι καθηγητές στο κέντρο ξένων γλωσσών του, το οποίο ως ιδιωτικός φορέας κατάρτισης διαθέτει διαφορετική ευελιξία απ΄ότι το σχολείο, μετέθεσαν το Μάριο σε μεγαλύτερη τάξη με ειδική προσαρμογή της ύλης για την ηλικία του.

  Η ταχύτητα με την οποία προσαρμόστηκε ήταν εντυπωσιακή. Ο Μάριος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ειδικά πρότζεκτ στο διαδίκτυο, άρχισε να χρησιμοποιεί τη γλώσσα πάνω στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Η συμπεριφορά του άλλαξε και ο ίδιος μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο παιδί.

  Σήμερα ο Μάριος είναι 21 και σπουδάζει στο ΜΙΤ.

  Δυστυχώς, το 64% των παιδιών που παρατάν το σχολείο διεθνώς είναι τα λεγόμενα νευρολογικά χαρισματικά παιδιά.
 4. Στα εκπαιδευτικά κέντρα του The αriston Project ο μαθητής είναι ενεργό μέλος της μαθησιακής ορχήστρας και ο καθηγητής ο «μαέστρος-συντονιστής» που θα ενεργοποιήσει τις δεξιότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

  Η χρονιά ξεκινάει με τεστ μαθησιακής προσωπικότητας και το μάθημα σχεδιάζεται κάθε φορά και για κάθε διαφορετική τάξη με βάση το «χάρτη μαθησιακών προσωπικοτήτων».

  Στα εκπαιδευτικά κέντρα του The αriston Project δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Υπάρχει πάντα και μόνο ανάγκη εξεύρεσης του τρόπου με τον οποίο το κάθε παιδί μαθαίνει και κατακτά το 100% της γνώσης.

  Επίσης, στα εκπαιδευτικά κέντρα του The αriston Project οι διδάσκοντες δεν κάνουν επικίνδυνες και διαγνωστικές εικασίες. Εμπιστεύονται τις διαγνώσεις των ειδικών και με βάση αυτές σχεδιάζουν χαρισματικά μαθήματα για χαρισματικά παιδιά.
 1. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι δική μας υπόθεση. Μπορεί να τα παίρνουμε από το χέρι, να τα βάζουμε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, στο ειδικό καρεκλάκι και με την ειδική ζώνη, ακόμη και να περιμένουμε μέχρι να μπουν μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο.

  Τί συμβαίνει όμως από τη στιγμή που θα μπούν μέσα;

  Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πιστοποιήσει την καταλληλότητα του κέντρου υλικοτεχνικά μόνο ως προς τις βασικές προδιαγραφές.

  Αυτές οι βασικές προδιαγραφές δεν είναι αρκετές για τα εκπαιδευτικά κέντρα που ακολουθούν το διεθνή κώδικα του The αriston Project.

  Η σχολαστικότητα των ελέγχων των επιθεωρητών του The αriston Project αφορά στα παρακάτω ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα:

  • Καταλληλότητα φωτισμού
  • Καταλληλότητα αέρα
  • Ποιότητα νερού και χώρων υγιεινής
  • Πυρασφάλεια, πυρόσβεση, ασκήσεις πανικού
  • Σεισμικότητα και στατικότητα
  • Ύπαρξη πραγματικά πιστοποιημένου τεχνικού ασφαλείας
  • Ύπαρξη προγράμματος ασφάλισης αστικής ευθύνης
  • Σεμινάρια από ΠΥ και Ερυθρό Σταυρό
  • Μετρήσεις ακτινοβολίας τεχνολογικού εξοπλισμού
  • Πολιτικές αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης
  • Πολιτικές κοινοποίησης
  • Αγωγή υγιεινής
  • Πολιτική ενημέρωσης απουσιών ηλεκτρονικά και δια ζώσης
  • Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Πολιτική προστασίας στην εκπαιδευτική χρήση κοινωνικών δικτύων
  • Πολιτική προστασίας στην εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου
 1. Ο μέσος γονιός στην Ελλάδα θα δώσει για το κέντρο ξένων γλωσσών του παιδιού του περί τις 8500 Ευρώ σε δίδακτρα μέχρι το επίπεδο Γ2, και περίπου 2000 Ευρώ σε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό. Με περίπου 500 Ευρώ σε εξεταστικά παράβολα, μιλάμε για 11000 Ευρώ επένδυση μόνο σε μια ξένη γλώσσα.

  Είναι αυταπάτη να θεωρούμε ότι αυτό είναι αναγκαίο κακό μόνο γιατί το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ανεπαρκές. Το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο αντικείμενο των ξένων γλωσσών είναι υπερεπαρκές συγκριτικά με αυτό που κάνουν όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο.

  Η διαφορά έγκειται στο στόχο και την προσδοκία κατάκτησης ενός τόσο υψηλού επιπέδου στην ξένη γλώσσα. Είναι ενδεικτικό ότι κανένα Αγγλάκι δεν θα μπορούσε να περάσει το Proficiency στην ηλικία των 15.
 2. Γιατί όμως σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒΕ και της hyphen SA, μόνο 34% των πιστοποιημένων με «Lower και Proficiency» στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιεί λειτουργικά τη γλώσσα; Γιατί 76% των παιδιών που πάνε στο εξωτερικό για σπουδές δαπανούν ένα σωρό χρήματα για να βελτιώσουν τα αγγλικά τους;

  Τα 2/3 των παιδιών που οι γονείς τους δαπάνησαν κατά μέσο όρο 11000 Ευρώ για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και τις σχετικές πιστοποιήσεις, δαπανούν εκ νέου το 1/3 αυτού του ποσού για να διασφαλίσουν χρηστική επάρκεια στο μέλλον.

  Γι’αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που έχουν να κάνουν με το «τί είδους αγγλικά διδάχτηκαν τα παιδιά». Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κέντρων εστιάζεται σε προγυμναστικές τεχνικές για πτυχία, δρομολογημένες από τα βιβλία του εκάστοτε εκδότη. Στα εκπαιδευτικά κέντρα του The αriston Project τα παιδιά διδάσκονται, με όχημα την ξένη γλώσσα, πώς να μαθαίνουν και να κατακτούν ένα προσωπικό εκφραστικό εργαλείο.

  Η σημερινή οικονομική κρίση που οδήγησε τόσους νέους στη μετανάστευση και σαφώς ενισχύει την κινητικότητα εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, καθιστά το ρόλο του εκπαιδευτικού κέντρου ιδιαίτερα κρίσιμο.

  Ένας πιστοποιημένος χρήστης της ξένης γλώσσας πρέπει να έχει μάθει πολλά περισσότερα από το πώς να λύνει εξεταστικές ασκήσεις και τεστ προσομοίωσης. Η ανάπτυξη μιας κοσμοπολίτικης κουλτούρας με όχημα τη γλώσσα, η πραγματιστική αντίληψη στην αγορά εργασίας των βορείων χωρών και η ικανότητα να αναδεικνύει ο υποψήφιος εργαζόμενος τα προσωπικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αποτελούν πρωταρχικά μελήματα των εκπαιδευτικών κέντρων του The αriston Project.
 3. Στην αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα ακούσετε πολλά. Αυτό δεν είναι κακό, μιας και στην ελεύθερη αγορά όλοι δικαιούνται να αναδείξουν αυτό που θεωρούν ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Τις περισσότερες φορές όμως, και οι ίδιοι αγνοούν αυτό που αγνοεί και ο γονιός. Παρακάτω θα δείτε τυπικούς μύθους και τυπικές αλήθειες. Κάνετε κλικ και δείτε τί λένε οι ειδικοί σύμβουλοι του The αriston Project.

  Click here to read Ολιγομελή τμήματα Click here to read

  Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στην Εκπαίδευση προβλέπει ειδικά για τις ξένες γλώσσες ότι ο ιδανικός αριθμός μαθητών σε ένα τμήμα είναι 10 έως 14. Αυτός ο αριθμός διασφαλίζει επαρκή έκθεση σε διαφορετικούς εκφραστικούς τύπους στην ξένη γλώσσα. Αν ένα εκπαιδευτικό κέντρο υπόσχεται ολιγομελή τμήματα, αυτό οφείλεται δυνητικά σε δύο λόγους. Είτε δεν διαθέτει αρκετούς μαθητές ανά τμήμα έτσι και αλλιώς, οπότε και το αναγάγει σε πλεονέκτημα, είτε ανταγωνιστικά, αλλά εν τέλει αντιπαιδαγωγικά, δημιουργεί μικρά τμήματα που συμπιέζουν την επενδυτική δυνατότητά του στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού του δυναμικού και την ποιότητά του, ενώ στερεί από τους μαθητές του το μόνο ζητούμενο, δηλαδή τη «ζωντανή γλώσσα».

  Click here to read Φθηνά δίδακτρα Click here to read

  Θα έχετε ακούσει ότι «το φθηνό είναι και ακριβό». Εννοείται ότι οφείλει το κάθε εκπαιδευτικό κέντρο να λάβει υπ’ όψιν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η αθέμιτα ανταγωνιστική έκπτωση του εκπαιδευτικού έργου απαξιώνει την εκπαίδευση και στο τέλος το πληρώνει πάλι ο γονιός. Ο γονιός από τη μεριά του οφείλει να γνωρίζει τα παρακάτω δεδομένα:
  • Το κόστος του εκπαιδευτικού δυναμικού αποτελεί το 50% των εσόδων ενός κέντρου ξένων γλωσσών. Αν σε αυτά προστεθούν τα λειτουργικά έξοδα, γίνεται κατανοητό ότι, όπως σε κάθε επιχείρηση, τα κέντρα κόστους είναι οριακά.
  • Η δωρεάν ή και απαξιωτικά χαμηλή τιμή των μαθημάτων συμπιέζει το κόστος του εκπαιδευτικού δυναμικού. Στη συμπίεση αυτή το πρώτο που κόβεται είναι τα ωρομίσθια και οι δαπάνες εκπαίδευσης των καθηγητών. Περί το 85% των κέντρων ξένων γλωσσών σήμερα λειτουργεί με καθηγητές που έχουν πάρει άπαξ την επάρκεια διδασκαλίας, είτε από το πανεπιστήμιο, είτε με Proficiency, και δεν έχουν καταρτιστεί έκτοτε παρά μόνο από δωρεάν εμπορικές και επαγγελματικές ενημερώσεις εκδοτών. Στην πλειοψηφία τους αγνοούν τί είναι ο σχεδιασμός μαθήματος, η διαχείριση των απαιτήσεων των μαθητών, καθώς και οι πανευρωπαϊκά αποδεκτοί μαθησιακοί στόχοι. Εννοείται ότι κανένας γονέας δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο για το παιδί του, εφόσον φυσικά το γνωρίζει.

  Click here to read Κάνουμε και ηλεκτρονικούς υπολογιστές Click here to read

  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ειδικά το Διαδίκτυο αποτελούν εκ των ουκ άνευ εκπαιδευτικά εργαλεία. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το 67% της χρήσης της αγγλικής γλώσσας γίνεται στο Διαδίκτυο διεθνώς. Παρ΄όλα αυτά, δεν θα έβλαπτε να ερευνήσει ο γονέας πώς ακριβώς χρησιμοποιείται ο υπολογιστής στο εκπαιδευτικό κέντρο που έχει εμπιστευτεί;. Αν πρόκειται απλά για συμπλήρωση ασκήσεων σε τυποποιημένα προγράμματα με την επίβλεψη ενηλίκου, τότε σίγουρα πρόκειται για ανάλωση χρόνου με στόχο τον εντυπωσιασμό. Ρωτήστε τί πρότζεκτ κάνουν στον υπολογιστή, πώς εφαρμόζουν τα παιδιά τη γνώση που αποκομίζουν, και κυρίως, πόσο η χρήση υπολογιστή επιβαρύνει το κόστος σας.
 1. Πολύ σπάνια κάποιες εκπαιδευτικές μονάδες θα προσεγγίσουν πρώτες το The αriston Project. Οι απαιτήσεις σύγκλισης και εκπαίδευσης ιδιοκτητών και εκπαιδευτικών είναι μεγάλες. O βρετανικός φορέας The αriston Project Ltd διεξάγει διαρκή εκπαιδευτική έρευνα και επιλέγει προσεκτικά τα εκπαιδευτικά κέντρα στα οποία θα εκθέσει τη μεθοδολογία του.

  Στην Ελλάδα πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό κέντρο ανά 40.000 κατοίκους και ο χρόνος σύγκλισης και ένταξης στο πρόγραμμα μακρύς.

  Στο χάρτη θα δείτε τους νομούς και τις περιοχές όπου υπάρχουν ενεργά εκπαιδευτικά κέντρα, τις περιοχές όπου τώρα διεξάγεται έρευνα από το The αriston Project, καθώς και τις «ανενεργές» προς το παρόν περιοχές.

  Κάνετε κλικ στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.
  Δείτε τον χάρτη στο www.elaeon.gr

National ambassador for Greece and Cyprus Hyphen SA
Το τεστ μαθησιακής προσωπικότητας βασίζεται στην αρχή ότι υπάρχουν νευρολογικές προτιμήσεις στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε, επεξεργαζόμαστε και κατακτούμε τη γνώση. Όλα τα μαθησιακά στυλ ενυπάρχουν στον καθένα, κάποιο όμως είναι το κυρίαρχο, και η γνώση του από τον διδάσκοντα διευκολύνει τον τελευταίο να σχεδιάσει ένα μάθημα που θα διευκολύνει το μαθητή να μάθει με τον τρόπο που ο ίδιος μαθαίνει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Κάτι τέτοιο, πέρα από το πρακτικό αποτέλεσμα της κατάκτησης της γνώσης, έχει και άλλα σημαντικά αποτελέσματα, όπως την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή, τη χαρά στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας σε όλες τις δραστηριότητες και πτυχές της ζωής του, καθώς και την ανάπτυξή του σε αρμονικό μέλος μιας μικρής κοινωνίας με διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους.

Για να κάνετε το τεστ θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο τουλάχιστο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Τα στοιχεία του ταχυδρομικού κώδικα, του e-mail και του τηλεφώνου είναι υποχρεωτικά, αν θέλετε να λάβετε τα αποτελέσματα και το πιστοποιητικό του τεστ με σημαντικές και χρήσιμες οδηγίες για το παιδί σας, χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση. Με την τηλεφωνική πιστοποίηση ότι εσείς πραγματικά κάνατε το τεστ, θα σας σταλούν όλα τα παραπάνω στο e-mail που θα μας δηλώσετε.

Τα δεδομένα σας είναι προστατευμένα σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και χρήση τους θα γίνει μόνο προς ενημέρωσή σας και μόνο από ένα διαπιστευμένο κέντρο του The αriston Project.

Στοιχεία συμμετοχής για το Τεστ Προσωπικότητας

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
Όνομα
Επίθετο
e-mail (*)
Τηλέφωνο (*)
Ημερομηνία Γέννησης (*)
Ταχυδρομικός Κώδικας (*)
Πόλη
Τάξη στο σχολείο

Vas. Olgas 24b, GR-546 41, Thessaloniki, Greece. T: +30 2310 888 125, F: +30 2310 887 208, International Call Centre: +44 2081 333 620

by hyphen S.A.

Βασ. Όλγας 24β, GR-546 41, Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 888 125, F: +30 2310 887 208


The Ariston Project Limited
The Exchange Building, Haslucks Green Road,
Shirley, Solihull, West Midlands, B90 2EL, UK

International Call Centre: +44 2081 333 620


Φόρμα Επικοινωνίας
Όνομα (*)
Επίθετο (*)
e-mail (*)
Επάγγελμα
Πόλη
Το μήνυμα σας (*)

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υπορχρεωτικά

Sign Up
It's easy.

*
*
*
*
*
*
 
Τελευταία ΝέαWarning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/forparentsonly/public_html/news.php on line 20